Heltäckande europeiskt nätverk
av tullombud

Våra lokala experter kan allt om tulldeklarationer och tullbestämmelser, så att ni får saker och ting gjort snabbare.

Certifierade
tjänster

Vi är behörigt tullombud i Tyskland liksom godkänd ekonomisk aktör.

Rådgivning i samband
med brexit

Få hjälp med de nya bestämmelserna och nå fram till bägge sidor av marknaden.

Låt våra experter sköta dina tullklareringar

Inga snabba och effektiva transportlösningar i världen hjälper när varorna har fastnat vid gränsen. Av den anledningen omfattar vårt breda utbud av tjänster även rådgivning och support när det krävs tullklarering vid import och export.
Vi förstår hur viktigt det är att hantera tullformaliteter korrekt och efterleva alla lagar och föreskrifter som reglerar import och export av varor. Vårt dedikerade team med specialister arbetar på både lokal och internationell nivå för att se till att er tulldeklaration uppfyller alla krav. Med gemensam programvara för tullhantering som är ansluten till ATLAS/NCTS-systemen kan vi hantera import- och exportuppgifter både online och centralt. Vår erfarna personal har tillgång till ett heltäckande europeiskt nätverk av tullombud som ser till att alla lokala lagar och krav uppfylls.

Vi kan även erbjuda rådgivning i frågor som rör brexit.

Utöver detta hanterar vi Intrastatdeklarationer vid behov och agerar som förtullningsagenter i Tyskland. Vi är också godkänd ekonomisk aktör (AEO).

Låt våra experter hantera er tullklarering, så sparar ni tid och kan vara säkra på att era varor når slutmålet. Vi ser till att förtullningen av era varor sker snabbt och problemfritt för leverans till slutdestinationen runtom i Europa och resten av världen.

Please allow functional cookies first.

Cookie Settings