Att växa tillsammans


Vår historia tar sin början under tidigt 1980-tal då det första STI-företaget grundades i Tyskland. STI (Deutschland) GmbH fick då i uppgift att organisera inkommande frakter åt HAVI Logistics som stöd till leveranskedjan för deras huvudkund McDonald’s. Utmaningen bestod i att se till att alla varor kom fram i optimalt skick.

Efter våra inledande framgångar öppnade vi fler kontor runtom i Europa under 1990-talet, bland annat i Frankrike, Sverige, Polen och Italien. Under tidigt 2000-tal expanderade vi till Ryssland, Ungern och Spanien, och 2009 grundades holdingbolaget STI Freight Management GmbH, med HAVI Global Logistics GmbH och Martin-Brower UK Holdings (Ltd.) som gemensamma aktieägare.

Idag är STI Freight Management en av Europas ledande leverantörer av temperaturkontrollerad logistik. Men vi ser oss själva som mer än bara leverantör – vi är våra kunders partner. Kunderna står i centrum för vår strategi och vi hjälper dem nå sina affärsmål. Vårt omfattande nätverk är strategiskt placerat i nio länder och hålls samman av en enhetlig strategi och arbetsmodell, med harmoniserade kvalitetskrav, transportprocesser, TMS-programvara och IT-plattformar. Detta gör att vi kan erbjuda samma höga servicenivå över hela kontinenten och ta era varor längre.

Vi har idag över 250 anställda på 13 platser, och då ungefär hälften av våra transporter sker internationellt är vi ett verkligt globalt företag. Men med vårt nätverk av specialister runtomkring Europa är vi lika väl rustade att erbjuda lokal rådgivning och transport. Vi är inte bara kvalitetsledande utan även en tillförlitlig partner med robust ekonomi och uppbackning av två starka aktieägare och tillika kunder: HAVI och Martin-Brower.

Vi ser fram emot att samarbeta med er och hoppas att vi kan skapa nya framgångar ihop.

Please allow functional cookies first.

Cookie Settings