Vi gör vårt yttersta för att gå steget längre. Men vad betyder det i praktiken?

Vi erbjuder
kvalitet

och arbetar enligt högsta möjliga standard i varje steg på vägen.

Vi har rätt lastbärare för era varor

och endast granskade och fullt kompatibla transportföretag är en del av STI-familjen.

Vi är
innovativa

Vi använder teknik för att erbjuda smarta och innovativa lösningar till våra kunder.

Vi är
hållbara

och tittar alltid på olika sätt att minimera vårt fotavtryck.

Vi är
ansvarsfulla

och är lika engagerade i den värld vi lever i som i våra tjänster.

Vi erbjuder kvalitet

Vi ser till att arbeta utefter högsta möjliga kvalitetsstandarder varje steg på vägen. För att säkerställa detta är vi certifierade av oberoende tillsynsorgan. Vi har certifiering för god distributionssed (GDP) för läkemedelsindustrin i Tyskland och är även IFS 2.2-certifierade (International Featured Standards). Dessutom är hela koncernen certifierad enligt ISO 9001:2018, vilket innebär fortlöpande granskning av alla enheter för att kontrollera att samma höga standarder och servicekvalitet tillhandahålls.

Utöver certifiering har varje STI-företag en dedikerad kvalitetschef som ansvarar för alla kvalitetsaspekter på enheten. De säkerställer att våra partner, leverantörer och åkerier arbetar utifrån samma höga standarder som vi. De gör även stickprovskontroller och genomför interna granskningar. På internationell nivå utbyter de regelbundet bästa praxis och nya idéer med kollegor inom STI-världen.

Men detta arbete görs inte bara av kvalitetscheferna. Vi som organisation åtar oss att leverera högsta möjliga servicekvalitet och professionalism i allt vi gör.

Kontakta oss för att få veta mer och ta reda på hur vi kan hjälpa er.

Vi har rätt lastbärare för era varor

I STI-familjen ingår enbart fraktförare som har granskats noga och som uppfyller alla våra krav. Vi arbetar med fraktförare som satsar lika mycket på kvalitet och på att gå steget längre som vi. Med tillgängliga fordon runtom i Europa är dessa en viktig del av vår organisation och de måste genomgå strikta kontroller innan vi börjar samarbeta med dem. Vi har både en dedikerad grupp med åkerier och en strategisk pool med åkerier som även arbetar på den öppna marknaden.

Detta är våra partner som vi litar på och känner väl, och det ger oss möjlighet att erbjuda högsta möjliga servicekvalitet och samtidigt stor flexibilitet.

Vi äger dessutom toppmoderna lastbärare med dubbel temperaturkontroll och full digital anslutning. De är utrustade med den senaste tekniken och avancerade säkerhetsfunktioner, som automatisk dörrlåsning och geofencing.

Oavsett hur mycket ni vill transportera eller hur komplex utmaningen är har vi vad ni behöver.

Vi är innovativa

Från smart trafikhantering till digital spårning och ruttoptimering använder vi teknik för att ta fram innovativa lösningar åt våra kunder. Vi ser inte bara digital teknik som ett medel för att nå ett mål, utan som ett sätt att erbjuda bästa möjliga kundupplevelse. Med hjälp av smarta och agila metoder kombinerat med de senaste digitala verktygen är vi väl rustade för framtidens alla utmaningar och välkomnar ständig förändring och utveckling.

Vi är hållbara

Vi är fullt medvetna om hur transport och logistik bidrar till utsläpp runtom i världen. Detta driver oss till att ständigt hitta innovativa och mer hållbara lösningar för vår transportverksamhet.

Vi är ständigt på jakt efter olika sätt att minimera vårt fotavtryck och bidra till att göra världen bättre. Hur då? Vi beräknar de mest effektiva transportsätten för olika varor och tar då hänsyn till ett antal faktorer. Ett exempel är så kallad närsjöfart. Här kombineras vägtransport och sjöfart i syfte att minska koldioxidutsläppen och antalet körda kilometer på vägarna. Järnväg kan också användas som alternativ, vilket är mer miljövänligt. Tack vare vår digitaliseringsplan kommer vi att fortsätta minska tomtransporter och ta bättre vara på lastbilskapaciteten, så att vi kan optimera transportplaneringen och minska koldioxidutsläppen och antalet körda kilometer. Vi använder papperslös fakturering och hanterar allt fler processer digitalt. Detta är små steg i det stora hela, men varje litet bidrag gör sitt.

Vi är ansvarsfulla

Vi är ett mångkulturellt europeiskt företag som värnar om att främja mångfald och tar vårt sociala ansvar på stort allvar. För oss är världen vi lever i lika viktig som de tjänster vi erbjuder.

Vi agerar rättvist och öppet, och följer strikta och tydliga etiska riktlinjer i hela vår verksamhet. Vi tror på att ge tillbaka till samhället och tar vårt ansvar som etiskt företag på allvar.

Please allow functional cookies first.

Cookie Settings