Starka
partnerskap

Vi har långvariga samarbeten med förstklassiga fraktförare som vi litar på och använder oss av ofta. Det innebär att ni kan dra nytta av tillförlitlig, kunnig och lokal service.

Flexibel och kostnadseffektiv transport

Många olika varor och kvantiteter passar bra att transporteras med sjöfrakt, som är både kostnadseffektivt och koldioxideffektivt.

Lång
erfarenhet

Vi hanterar import för snabbservicesrestauranger och levererar till kryssningsfartyg, så vi är väl förtrogna med sektorn.

Tullexpertis
Import/Export

Vi tar hand om all nödvändig dokumentation för import, export och tulldeklarationer.

Tillförlitligt, säkert och kostnadseffektivt

sjöfrakt är det bästa sättet att transportera stora mängder varor som inte är så tids- eller temperaturkänsliga. Det går också bra att frakta en mängd olika sorters gods med många olika rutter och fartyg att välja bland. Sjöfrakt är det mest koldioxideffektiva transportmedlet och är i regel billigare än vägtransport och flygfrakt.

Vi har lång erfarenhet av att koordinera alla de externa faktorer som spelar in när man transporterar gods till sjöss. Detta inkluderar temperaturkontroll av känsligt gods vid transport till fartygen och att respektera tidsramarna. Vi hanterar även import och export av en rad varor, i synnerhet från Asien, och kan även hantera tullklarering. Som exempel kan nämnas import av reklamartiklar och bestick för snabbservicerestauranger.

Vårt omfattande nätverk och strategiska samarbeten med ledande rederier innebär att vi kan erbjuda kompletta transportlösningar till i princip hela världen. Vi kan tillhandahålla lokal expertis för era globala transportbehov.

Det spelar ingen roll vart i världen era varor behöver skickas – med våra sjöfraktslösningar kommer de fram säkert, effektivt och tillförlitligt.

Please allow functional cookies first.

Cookie Settings