STI FREIGHT MANAGEMENT POLITYKA PRYWATNOŚCI

My w STI Freight Management GmbH (dalej zwane również „STI FM”), a także nasze spółki zależne szanujemy Twoją prywatność. Wiemy, że oczekujesz od nas odpowiedzialnego obchodzenia się z powierzonymi nam danymi osobowymi. Dlatego prowadzimy politykę, która ma na celu spójną i kompleksową ochronę Twoich danych osobowych. Kontynuuj czytanie, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności regulują gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie (dalej zwane łącznie „przetwarzaniem”) danych osobowych, jeżeli dane dotyczące Ciebie są przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej; lub jeśli dane są przetwarzane w trakcie inicjowania lub wykonywania umowy; lub jeśli skontaktujesz się z STI FM, aby otrzymać od nas informacje. Podczas przetwarzania danych osobowych postępujemy ściśle zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i następującymi zasadami.

1. Redukcja i minimalizacja danych

Przestrzegamy zasady redukcji i minimalizacji danych. Oznacza to, że zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy tak mało danych osobowych, jak to możliwe.

2. Dane osobowe i zgoda
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, wdrożenia lub rozwiązania stosunku przedumownego lub umownego. Więcej informacji znajduje się poniżej.
Podobnie będziemy przetwarzać dane, które nam dobrowolnie podałeś, na przykład, gdy poprosisz nas o informacje dotyczące STI FM i jego usług.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe tylko za Twoją zgodą, chyba że jesteśmy prawnie upoważnieni lub zobowiązani do gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie. Jeśli przetwarzamy dane wyłącznie na podstawie Twojej świadomej zgody, będziemy wykorzystywać dane tylko do celów określonych w procedurze zgody i w określonym zakresie. Na przykład poinformujemy Cię o naszych usługach tylko po tym, jak odpowiednio wyraziłeś zgodę lub wskazałeś w inny sposób, że chcesz otrzymywać informacje promocyjne od STI FM.

Możesz cofnąć lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość. Po otrzymaniu wiadomości usuniemy Twoje dane, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani lub upoważnieni do zatrzymania danych osobowych dotyczących Ciebie. Wyślij powiadomienie o odwołaniu na adres wskazany w sekcji 16 niniejszych warunków ochrony prywatności.

3. Przetwarzanie danych związane ze świadczeniem usług STI
Świadczenie usług STI FM często wymaga przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może być konieczne zarówno przed zawarciem umowy (np. W celu dostarczenia ci oferty), jak i podczas realizacji umowy z tobą (np. Szczegóły wysyłki). Takie dane, które są niezbędne do świadczenia naszych usług, mogą obejmować między innymi:

  • Dane osobowe i dane kontaktowe do firmy (takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres fizyczny, adres e-mail oraz numer telefonu lub faksu)
  • Informacje o wysyłce (takie jak (i) dane kontaktowe związane z wysyłką, takie jak nazwa nadawcy i odbiorcy, adres fizyczny, adres e-mail i numer telefonu, (ii) podpis na dowodzie dostawy, (iii) numer konta i (iv) informacje podane nam, które pomagają nam uzyskać dostęp do obszarów, w których świadczymy usługi) oraz informacje dostarczone nam na temat zawartości niektórych przesyłek, ale tylko w zakresie, w jakim możliwa do zidentyfikowania osoba może zostać powiązana z takimi treściami
  • Informacje, które pozwalają nam zweryfikować tożsamość osoby
  • Imiona, adresy e-mail i numery telefonów innych osób, do których jesteśmy proszeni o przesyłanie informacji lub przesyłek
  • Informacje o płatnościach i informacje finansowe (takie jak numery kont bankowych)
  • Numer identyfikacji podatkowej w okolicznościach, w których zamawiasz usługi, dla których wymagane są te informacje
  • Inne dane osobowe, które mogą zostać nam przekazane w celu uzyskania usług STI
Przesyłając dane do STI FM, upewnij się, że są one odpowiednie, dokładne i niezbędne dla relacji biznesowych. W szczególności, gdy przekazujesz nam dane dotyczące osoby trzeciej, pamiętaj o obowiązujących wspólnych zasadach ochrony danych.

Kiedy odbieramy lub dostarczamy przesyłkę lub świadczymy inne usługi, możemy uzyskać fizyczne dane lokalizacji. Obejmuje to na przykład dane identyfikujące rzeczywistą lokalizację adresu fizycznego z wykorzystaniem informacji takich jak dane GPS, geokody, informacje o szerokości i długości geograficznej oraz obrazy różnych lokalizacji.

Pewne dane dotyczące przesyłki zostaną przekazane władzom kraju tranzytu lub miejsca przeznaczenia w celu odprawy celnej i podatkowej lub kontroli bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami danego kraju.

Dostarczone informacje zwykle obejmują, ale nie wyłącznie: nazwę i adres nadawcy, nazwę i adres odbiorcy, opis towaru, liczbę sztuk, wagę i wartość przesyłki.

Możemy przekazywać przetwarzane przez nas dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym informacje zostały pierwotnie zgromadzone. Przede wszystkim, w celu świadczenia Państwu naszych usług, dane będą przekazywane innym firmom w ramach Grupy STI FM, ale mogą być również przekazywane agentom działającym w imieniu STI FM i innym podmiotom powiązanym. Należy pamiętać, że STI FM współpracuje z wieloma partnerami, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę (np. Podwykonawcy, tacy jak firmy transportowe, terminale, magazyny). Może to wymagać, w granicach określonych prawem, przekazywania danych osobowych tym partnerom i usługodawcom.

Należy również pamiętać, że możemy nie być w stanie zapewnić Ci naszych usług, jeśli częściowo lub całkowicie nie zgadzasz się z przetwarzaniem danych osobowych, które Cię dotyczą.

Kraje, do których przekazywane są dane, mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych, jak kraj, w którym pierwotnie przekazałeś informacje. Gdy przekazujemy twoje informacje do innych krajów, będziemy je chronić zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku transgranicznego przesyłania danych między jurysdykcjami będziemy przestrzegać surowszych przepisów prawnych. Używamy zabezpieczeń umownych do przesyłania danych osobowych między różnymi jurysdykcjami (w tym na przykład standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej) i regularnie współpracujemy z naszymi partnerami i dostawcami usług w zakresie środków zapewniających pełną zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Dalsze informacje są dostępne w odpowiedniej sekcji niniejszej Polityce Prywatności dotyczących danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i aplikacji.

Aby zapoznać się ze swoimi prawami do dostępu i kontroli danych osobowych dotyczących Ciebie, zapoznaj się z odpowiednią sekcją niniejszej Polityce Prywatności.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych w STI FM, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 14 niniejszej Polityce Prywatności.

4. Automatycznie generowane dane osobowe
Korzystanie z naszej strony internetowej może prowadzić do automatycznego przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności nazwę Twojego dostawcy, adres IP, typ przeglądarki i oprogramowanie systemowe, a także odwiedzane wcześniej witryny, w tym słowa kluczowe używane do wyszukiwania oraz witryny, z których zostałeś przeniesiony na naszą stronę (np. , wyszukiwarka lub powiązane treści). We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach przetwarzanie odbywa się w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika, ponieważ potencjalnie jesteśmy w stanie powiązać takie metadane z danymi bezpośrednio związanymi z tobą (= dane identyfikowalne). Takie połączenie odbywa się w celu monitorowania wydajności technicznej, niezawodności i bezpieczeństwa naszego systemu.

Jeśli zapiszesz się do naszego biuletynu, z przyczyn technicznych będziemy automatycznie śledzić, czy otworzyłeś nasz biuletyn i czy uzyskałeś dostęp do treści biuletynu, które zostały połączone w naszym biuletynie (linki wewnętrzne i zewnętrzne).

5. Pliki cookie
Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, będą używane małe pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze (tak zwane „ciasteczka”). Używamy plików cookie, aby ułatwić i usprawnić korzystanie z naszej strony internetowej.

Nasze pliki cookie pozwalają (ponownie) identyfikować powtarzających się użytkowników podczas wizyt na naszej stronie internetowej; nie będą jednak przetwarzane żadne dane osobowe bezpośrednio identyfikowalne, z wyjątkiem statycznych adresów IP.
Aby zaoferować najlepszą możliwą obsługę i obsługę witryny, możemy używać zarówno „stałych plików cookie”, jak i „sesyjnych plików cookie”.

Dane przechowywane w trwałych plikach cookie umożliwiają nam wygodne korzystanie z naszej witryny, ponieważ pliki cookie pozwalają nam identyfikować powtarzające się wizyty. Dane będą wykorzystywane przez nas tylko do tego konkretnego celu.

Dezaktywacja trwałych plików cookie nie wpływa na użyteczność naszej strony internetowej.
Dane przechowywane w sesyjnych plikach cookie wpływają tylko na bieżącą wizytę na naszej stronie internetowej i pozwolą nam zapewnić ci nasze usługi i dadzą ci możliwość pełnego korzystania z naszych usług, a także bardziej komfortowego korzystania z naszej strony.

Gdy wyłączysz sesyjne pliki cookie, nie możemy zagwarantować, że możesz w pełni korzystać ze wszystkich świadczonych przez nas usług. Witryna może być częściowo lub całkowicie dysfunkcyjna.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były przechowywane na Twoim komputerze, możesz zmienić ustawienia przeglądarki (informacje można znaleźć w funkcji pomocy na pasku menu przeglądarki).

6. Integracja z mediami społecznościowymi
Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do mediów społecznościowych (tzw. „Wtyczek społecznościowych”) obsługiwanych przez strony trzecie. Funkcjonalność tych wtyczek społecznościowych, w szczególności przesyłanie informacji i danych użytkownika, nie jest aktywowana poprzez odwiedzanie naszej strony internetowej, a jedynie poprzez kliknięcie hiperłączy (wtyczek społecznościowych). Po kliknięciu dowolnego z tych łączy zostanie aktywowana wtyczka odpowiedniego narzędzia mediów społecznościowych, a przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem tego narzędzia mediów społecznościowych.

Jeśli klikniesz wtyczkę społecznościową podczas odwiedzania naszej strony internetowej, może nastąpić przeniesienie danych użytkownika do odpowiedniej sieci mediów społecznościowych i przetwarzanie danych przez sieć mediów społecznościowych. Jeśli aktywujesz którąkolwiek z wtyczek mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej, jednocześnie będąc zalogowanym do odpowiedniego narzędzia mediów społecznościowych za pomocą swojego konta osobistego dla tego narzędzia mediów społecznościowych, informacja, że odwiedziłeś naszą stronę internetową i kliknąłeś wtyczkę na naszej stronie internetowej może zostać przeniesiona do narzędzia mediów społecznościowych oraz może być przetwarzana i przechowywana w odniesieniu do Twojego konta za pomocą tego narzędzia mediów społecznościowych.

Aby zapobiec takiemu przetwarzaniu w połączeniu z Twoim kontem za pomocą odpowiedniego narzędzia mediów społecznościowych, musisz wylogować się z konta przed kliknięciem łącza do wtyczki. Możesz także zapobiec aktywacji wtyczek mediów społecznościowych, dostosowując ustawienia dodatków przeglądarki, na przykład instalując tak zwany bloker skryptów, taki jak „NoScript” (http://noscript.net/).

Aby dowiedzieć się więcej o celu i zakresie przetwarzania danych za pomocą narzędzi mediów społecznościowych oraz uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych dotyczących Ciebie, a także swoich praw i szczegółowych instrukcji, jak chronić swoją prywatność, zapoznaj się z Polityką Prywatności odpowiedniego narzędzia mediów społecznościowych. Za przetwarzanie danych inicjowane przez kliknięcie wtyczki społecznościowej na naszej stronie internetowej, odpowiednie narzędzie mediów społecznościowych ponosi wyłączną odpowiedzialność.

Aby umożliwić Ci uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat polityki prywatności narzędzi mediów społecznościowych, chcielibyśmy odnieść się do narzędzi mediów społecznościowych obecnie wbudowanych w naszą stronę internetową.

Na naszej stronie internetowej korzystamy obecnie z wtyczki społecznościowej narzędzia społecznościowego LinkedIn.
Usługi te są oferowane odpowiednio przez LinkedIn Inc. Technicznie wtyczki mediów społecznościowych używane przez tych zewnętrznych dostawców są plikami cookie zgodnie z opisem w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności.

LinkedIn jest obsługiwany przez LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Szczegółowe informacje dotyczące wtyczek używanych przez LinkedIn są dostępne na stronie: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Ze względu na integrację wtyczek mediów społecznościowych z naszą witryną odpowiednie narzędzia mediów społecznościowych mogą uzyskiwać dane osobowe dotyczące Ciebie, jeśli aktywujesz wtyczkę, nawet jeśli nie masz konta w mediach społecznościowych lub nie jesteś zalogowany na konto odpowiedniego narzędzia mediów społecznościowych.

Takie informacje (w tym adres IP) mogą być przesyłane bezpośrednio z przeglądarki na serwer dostawcy narzędzia mediów społecznościowych i tam przetwarzane. Dostawca narzędzi mediów społecznościowych LinkedIn przetwarza dane osobowe użytkowników z krajów UE / EOG, zgodnie z informacjami publicznie dostępnymi w UE. Dane dotyczące użytkowników zamieszkałych w kraju spoza UE / EOG mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innym kraju trzecim.

STI FM nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych takich zewnętrznych dostawców. W przypadku, gdy dane dotyczące Ciebie, uzyskane w UE / EOG, zostaną przeniesione przez zewnętrznego dostawcę na serwery poza UE / EOG, musisz mieć świadomość, że STI FM nie ma na to żadnego prawnego ani technicznego wpływu.

7. Marketing

Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc. (www.google.com). Google Analytics korzysta z „ciasteczek”, plików tekstowych, które są przechowywane na twoim komputerze i które pozwalają na analizę korzystania ze strony przez ciebie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie.

W imieniu STI FM Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP podany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie Google, odpowiednio ustawiając ustawienia przeglądarki.

Tam, gdzie użytkownicy postanowili umożliwić Google powiązanie historii przeglądania Internetu i aplikacji z ich kontem Google oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizacji reklam, Google będzie wykorzystywać dane od zalogowanych użytkowników wraz z danymi Google Analytics do budowania odbiorców listy do remarketingu na różnych urządzeniach. Aby wesprzeć tę funkcję, wydarzą się dwie rzeczy: Po pierwsze, dla użytkowników tej witryny Google Analytics zbierze uwierzytelnione przez Google identyfikatory powiązane z kontami Google użytkowników (a zatem dane osobowe). Po drugie, Google Analytics tymczasowo dołącza te identyfikatory do danych Google Analytics tej witryny, aby wspierać naszych odbiorców.
Aby dowiedzieć się więcej o Google Analytics, w tym o tym, jak z niego zrezygnować, odwiedź https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google AdWords
Ta strona korzysta z Google AdWords, a tym samym również z funkcji śledzenia konwersji. Jeśli przejdziesz do naszej witryny, klikając reklamę Google, Google AdWords doda pliki cookie na Twoim komputerze. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą jako sposób osobistej identyfikacji. Jeśli odwiedzasz określone strony witryny klienta AdWords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, zarówno Google, jak i my, klient, możemy zobaczyć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na bieżącą stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone w witrynach klientów AdWords.

Informacje zebrane za pomocą konwersji plików cookie są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords otrzymują informacje o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamy, oraz ilu z tych klientów zostało przekierowanych na stronę internetową z tagiem śledzenia konwersji.

Jednak ci klienci AdWords nie otrzymują żadnych informacji, które mogłyby osobiście zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz brać udziału w procesie śledzenia, możesz zablokować plik cookie śledzenia konwersji Google AdWords, zmieniając ustawienia przeglądarki (blokuj pliki cookie z domeny www.googleadservices.com). Oświadczenie o ochronie prywatności Google dotyczące śledzenia konwersji jest dostępne na stronie www.google.com/intl/de/policies/privacy

8. Dostęp stron trzecich do twoich danych osobowych
Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest przeprowadzane przez nas i przez inne firmy STI Freight Management Group lub zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane, które przetwarzają dane w naszym imieniu i które są umownie i prawnie zobowiązane do przestrzegania obowiązujących standardów ochrony danych . W dwóch ostatnich przypadkach zapewnimy, aby spółki STI Freight Management Group i zewnętrzni dostawcy usług przestrzegali odpowiednich przepisów prawnych dotyczących ochrony danych i obowiązków wynikających z niniejszej Polityki Prywatności. Przestrzegamy wymogów prawnych określonych w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (i, w stosownych przypadkach, w odpowiednim prawie krajowym), chyba że obowiązują bardziej rygorystyczne wymogi prawne, które zastępują ramy prawne UE.

Poza przypadkami wyraźnie określonymi osoby trzecie nie będą miały dostępu do twoich danych osobowych. W szczególności powstrzymujemy się od sprzedaży twoich danych osobowych. Tylko w przypadku wniosku administracyjnego lub obowiązku prawnego możemy zostać zmuszeni do przekazania danych osobowych właściwemu organowi wykonującemu taki wniosek. To samo dotyczy orzeczenia sądowego dotyczącego przekazania / ujawnienia danych dotyczących Ciebie. W przypadku administracyjnego, prawnego lub sądowego wniosku o przekazanie danych będziemy oceniać w każdym indywidualnym przypadku, czy przekazanie jest zgodne z zasadami zapisanymi w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych. Jeśli zostanie to uznane za konieczne, możemy podjąć kroki prawne przeciwko takiemu zleceniu lub żądaniu.

8.1 Widget Czat na żywo udostępniony przez Cel Społeczny
STI Freight Management korzysta z widgetu Third Party Live Chat "Social Intents". Korzystając z funkcji Czat, użytkownik rozumie, że informacje (imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP i dziennik czatu), które przekazuje za pośrednictwem sesji czatu, będą udokumentowane i tymczasowo przechowywane w USA przez zewnętrznego dostawcę usług czatu STI "Social Intent". Aby dowiedzieć się więcej o tym procesie oraz o Polityce Prywatności "Social Intents", w tym o tym, jak zażądać usunięcia wszelkich danych lub komunikacji, które zostały przekazane, należy odwiedzić stronę https://help.socialintents.com/article/83-whats-social-intents-eu-gdpr-compliance.
Jednocześnie mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z naszym działem STI MarketIT w przypadku pytań lub prośby o usunięcie Państwa danych.

9. Bezpieczeństwo danych
Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zmianą, kradzieżą lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Nasze procesy są zgodne z art. 32 i nast. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE i / lub z obowiązującymi przepisami i normami krajowymi.

10. Prawa osób, których dane dotyczą

STI FM będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawami osób, których dane dotyczą, zgodnie z odpowiednim prawem krajowym lub międzynarodowym. Ponieważ STI FM ma siedzibę w Unii Europejskiej, przestrzega praw podmiotów danych na mocy ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych. Gdy dana osoba składa wniosek o dostęp do danych, żądanie musi dostarczyć STI FM takich informacji, jakie mogą zasadnie wymagać umożliwienia potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (jest to bardzo ważne, aby uniknąć roszczeń od prawdziwej osoby, której dane dotyczą, w w przypadku wniosków, które nie są w dobrej wierze).

a) STI FM zapewnia „informacje o uczciwym przetwarzaniu”, zazwyczaj za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub innych prawnie wiążących dokumentów wykorzystywanych przez STI FM (np. dokumentów umownych dotyczących przesyłki).

b) Staramy się być tak otwarci i transparentni, jak to tylko możliwe, aby zapewnić ci dostęp do twoich danych osobowych. Masz prawo być świadomym i móc sprawdzić zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą.

c) Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne. Jeśli STI FM lub jeden z jej podmiotów zależnych ujawni takie dane stronom trzecim, poinformujemy Cię o tym.

d) Masz prawne i osobiste „prawo do usunięcia”, które jest również znane jako „prawo do bycia zapomnianym”. Na Twoje żądanie STI FM zamknie twoje konto / rejestrację i usunie twoje dane osobowe, tak szybko, jak to możliwe, ze wszystkich naszych danych, chyba że istnieje uzasadniony powód, abyśmy zachowali część lub całość.

e) Masz prawo do „zablokowania” lub „stłumienia” przetwarzania twoich danych osobowych przez STI FM w pewnych okolicznościach, ale nadal mamy prawo do przechowywania wystarczającej ilości twoich danych osobowych, aby zapewnić przestrzeganie ograniczenia w przyszłości.

f) Użytkownik jest uprawniony do uzyskania (w powszechnie używanej i nadającej się do odczytu maszynowego) i ponownego wykorzystania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście (za zgodą lub w ramach umowy) i które przetwarzamy zautomatyzowanymi środkami do własnych celów w różnych usługach i bezpłatnie. STI FM odpowie na żądanie bez zbędnej zwłoki i w ciągu jednego miesiąca, czy zdecydujemy się wykonać Twoje żądanie. Jeżeli zdecydujemy się tego nie robić, STI FM poinformuje cię o twoich dalszych prawach.

g) Z zastrzeżeniem wszelkich istotnych wyjątków RODO, STI FM nie podejmie żadnych potencjalnie szkodliwych decyzji dotyczących Ciebie w wyniku zastosowania operacji automatycznego przetwarzania bez interwencji człowieka. STI FM zapewni, że będziesz mieć możliwość uzyskania interwencji człowieka, wyrażenia swojego punktu widzenia, uzyskania wyjaśnienia decyzji i zakwestionowania jej.

h) Aby skorzystać z przysługujących Ci praw jako osoby, której dane dotyczą, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (informacje kontaktowe znajdują się poniżej w Sekcji 14. Możesz także skontaktować się z dowolną inną organizacją w ramach STI Freight Management Group, z którą się kontaktowałeś.

11. Dzieci i nieletni
Nie przetwarzamy danych osobowych dotyczących dzieci i nieletnich w wieku poniżej 16 lat, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Jeśli dowiemy się, że dane zostały nam przekazane lub zebrane przez nas w odniesieniu do dzieci i nieletnich w wieku poniżej 16 lat bez świadomej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, usuniemy takie dane osobowe bez zbędnej zwłoki.

12. Usuwanie i blokowanie danych osobowych
Usuwamy dane osobowe odnoszące się do Ciebie, jeśli cel biznesowy, dla którego dane zostały przetworzone, przestaje obowiązywać lub jeśli obowiązujące zasady ochrony danych wymagają od nas usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywało się wyłącznie na podstawie uzyskanej od ciebie świadomej zgody, usuniemy dane dotyczące Ciebie po cofnięciu lub wycofaniu zgody (patrz także punkt 2), chyba że jesteśmy prawnie upoważnieni lub zobowiązani do przechowywania danych dotyczących Ciebie.

Na Twoje żądanie zablokujemy dane osobowe w pełni lub częściowo, chyba że istnieje przeważający interes prawny STI FM w dalszym przetwarzaniu danych. Aby ułatwić korzystanie z praw do ochrony danych, poinformuj nas szczegółowo, w jakim zakresie i przez jaki czas dane będą blokowane. Jeśli jest to technicznie wykonalne, będziesz w stanie przerwać przetwarzanie i wykorzystanie danych dotyczących Ciebie w określonych obszarach i celach.

13. Hiperłącza
Strona internetowa STI FM może zawierać hiperłącza, które odsyłają do treści udostępnianych na stronach internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Ponieważ STI FM nie ponosi prawnej odpowiedzialności za treść i zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych na stronach internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, uprzejmie prosimy o dokładne przestrzeganie Polityki Prywatności tych stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie.

14. Inspektor ochrony danych w STI Freight Management GmbH
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych dotyczących Ciebie; lub w przypadku wycofania świadomej zgody na ujawnienie, poprawienie, zablokowanie lub usunięcie danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:

E-mail: mail.dataprotection.eu@sti-fm.com

Lub

Adres pocztowy:
STI Freight Management GmbH
Geitlingstrasse 20
47228 Duisburg
Telefon: +49 2065 708 4487

Get a Quote

Please allow functional cookies first.

Cookie Settings