STI FREIGHT MANAGEMENT ADATVÉDELMI FELTÉTELEKI

Az STI Freight Management GmbH (a továbbiakban: “STI FM”) leányvállalataival együtt tiszteletben tartja a magánszférát. Tisztában vagyunk azzal az elvárással, hogy az Ön által ránk bízott személyes adatokat felelősen kezeljük. Ezért olyan politikát folytatunk, melynek célja az Ön személyes adatainak következetes és mindenre kiterjedő védelme. Kérjük, olvasson tovább, ha többet kíván megtudni adatvédelmi politikánkról.

A jelen Adatvédelmi Feltételek a személyes adatok gyűjtését, kezelését és felhasználását (a továbbiakban együttesen: "adatkezelés") szabályozza, amikor ezeket az adatokat honlapunk használata közben kezeljük; vagy ha az adatok kezelése egy szerződés kezdeményezése vagy megkötése során történik; vagy ha Ön azért fordul az STI FM-hez, hogy tájékoztatást kapjon tőlünk. A személyes adatok kezelése során a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal és az alábbi alapelvekkel szigorúan összhangban járunk el.

1. Adatcsökkentés és adattakarékosság
Az adatcsökkentés és adattakarékosság alapelvét tiszteletben tartjuk. Ez azt jelenti, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat a lehető legkisebb mértékben gyűjtjük, kezeljük tovább és használjuk fel.

2. Személyes adatok és hozzájárulás
Az Ön személyes adatait olyan mértékben kezeljük, ahogy erre valamely szerződést megelőző vagy szerződéses kapcsolat kezdeményezéséhez, megvalósításához vagy megszüntetéséhez szükség van. Bővebben lásd alább.
Ugyanígy kezeljük az Ön által önkéntesen megadott adatokat, például ha információt kérnek tőlünk az STI FM-ről és annak szolgáltatásairól.

Ezenkívül csak akkor kezeljük a személyes adatokat, ha Ön hozzájárult ehhez, kivéve, ha a törvény felhatalmaz vagy kötelez bennünket arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat begyűjtsük és tovább kezeljük. Amennyiben az adatkezelést kizárólag az Ön tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján végezzük, az adatokat kizárólag a hozzájárulási eljárásban foglalt célokra és a vázolt hatókörön belül használjuk fel. Például csak azután tájékoztatjuk Önt szolgáltatásainkról, miután megfelelő hozzájárulását adta vagy más módon jelezte, hogy reklámanyagokat kíván kapni az STI FM-től.

Hozzájárulását bármikor azonnali hatállyal visszavonhatja a jövőre nézve. Üzenetének kézhezvétele után törölni fogjuk adatait, kivéve, ha a törvény kötelez vagy felhatalmaz bennünket arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat megőrizzük. Kérjük, küldje a visszavonásról szóló értesítést a jelen Adatvédelmi Feltételek 16. pontjában feltüntetett címre.

3. Az STI szolgáltatások nyújtására vonatkozó adatkezelés
Az STI FM szolgáltatásainak nyújtásához gyakran van szükség személyes adatok kezelésére. A személyes adatok kezelésére szükség lehet mind egy szerződéses megállapodás megkötése előtt (pl. ahhoz, hogy árajánlatot adjunk), mind egy Önnel kötött szerződés megvalósítása alatt (pl. szállítási adatok). Ezek a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges adatok tartalmazhatják többek között az alábbiakat: 

  • Egyéni és üzleti adatok (pl. név, cégnév, fizikai cím, e-mail cím, telefon- vagy faxszám)
  • Szállítási adatok (például: (i) a szállításhoz kapcsolódó kapcsolattartási adatok, pl. a feladó és a címzett neve, fizikai címe, e-mail címe és telefonszáma, (ii) a kiszállítás igazolására szolgáló aláírás, (iii) számlaszám, valamint (iv) olyan információk, melyek segítségünkre vannak abban, hogy megközelítsük azokat a helyeket, ahová a szolgáltatást teljesítjük), továbbá a bizonyos szállítmányok tartalmára vonatkozóan megadott információk, de csak akkor, ha ehhez a tartalomhoz egy azonosítató személy kapcsolható
  • Olyan információk, melyek lehetővé teszik számunkra a személyazonosság megállapítását
  • Más olyan személyek neve, e-mail címe és telefonszáma, akiknek kérés alapján adatokat vagy szállítmányokat kell küldenünk
  • Fizetési információk és pénzügyi információk (pl. bankszámlaszámok)
  • Adóazonosító szám abban az esetben, ha Ön olyan szolgáltatásokat kér, melyekhez ez az adat szükséges
  • Egyéb személyes adatok, melyeket azért adhat meg, hogy valamely STI szolgáltatást igénybe vegyen.
Amikor adatokat nyújt az STI FM-nek, kérjük, gondoskodjon arról, hogy az adatok relevánsak, pontosak és szükségesek legyenek az üzleti kapcsolathoz. Ha Ön egy harmadik személyre vonatkozóan szolgáltat adatokat a számunkra, vegye figyelembe az alkalmazandó általános adatvédelmi alapelveket.

Amikor szállítmányt veszünk fel vagy szállítunk ill. egyéb szolgáltatásokat nyújtunk, fizikai helymeghatározó adatokhoz juthatunk. Ide tartoznak például azok az adatok, amelyek egy fizikai cím tényleges helyét azonosítják olyan adatok segítségével, mint a GPS adatok, geokódok, magassági és hosszúsági adatok és a különböző helyszínek képei.

A tranzit vagy rendeltetési ország hatóságai számára bizonyos szállítási adatokat adhatunk meg a vámkezeléshez és adómentességhez vagy biztonsági szűréshez, az adott ország jogszabályaiban foglalt előírások szerint.

Az így szolgáltatott adatok rendszerint – többek között – a következő adatokat tartalmazzák: a fuvarozó neve és címe, a címzett neve és címe, az áru megnevezése, a szállítmány darabszáma, súlya és értéke.

Az Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatokat esetleg nem azokba az országokba továbbítjuk, mint ahol azokat eredetileg begyűjtötték. Elsősorban szolgáltatásaink teljesítése érdekében az adatokat az STI FM Csoporton belül más társaságoknak továbbítjuk, de továbbíthatjuk azokat az STI FM nevében eljáró ügynököknek, valamint más kapcsolt szervezeteknek is. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az STI FM számos partnerrel működik együtt, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa Önnek (pl. alvállalkozók, úgy mint teherautó-szállítók, terminálok, depók). Ehhez – a törvény által meghatározott határokon belül – arra van szükség, hogy személyes adatokat továbbítsunk e partnerek és szolgáltatók számára.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy esetleg nem tudunk szolgáltatásokat nyújtani Önnek, ha Ön részben vagy teljes egészében nem ért egyet az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével.

Előfordulhat, hogy azok az országok, amelyekbe adatokat továbbítunk, nem ugyanolyan adatvédelmi jogszabályokkal rendelkeznek, mint az az ország, amelyben az adatokat eredetileg szolgáltatták. Amikor az Ön adatait más országokba továbbítjuk, ezeket az információkat a jelen Adatvédelmi Feltételekben foglaltakkal és az alkalmazandó joggal összhangban megvédjük. A különböző jogrendszerű államok közötti határokon átnyúló adattovábbítás esetén a szigorúbb jogi előírásokat követjük. A személyes adatoknak a különböző jogrendszerű államok közötti továbbítására szerződéses védelmet alkalmazunk (ideértve például az Európai Bizottság általános szerződéses feltételeit), továbbá rendszeresen együttműködünk partnereinkkel és szolgáltatóinkkal az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal való teljes összhang biztosítása céljából tett intézkedések során.

A jelen Adatvédelmi Feltételek megfelelő részében további információk állnak rendelkezésre a honlapunk és alkalmazásunk használatával kapcsolatban kezelt adatokról.

Az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáféréshez és azok ellenőrzéséhez való jogokról a jelen Adatvédelmi Feltételek megfelelő részében tájékozódhat.

Ha további kérdései merülnek fel vagy többet szeretne tudni az STI FM-nél kezelt személyes adatokról, kérjük, forduljon hozzánk a jelen Adatvédelmi Feltételek 16. pontjában megadott kapcsolattartási adatok segítségével.

4. Automatikusan generált személyes adatok
Honlapunk használata során előfordulhat, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok automatikus kezelésére kerül sor. A kezelt adatok tartalmazhatják különösen az Ön szolgáltatójának nevét, az Ön IP címét, a böngésző típusát és a rendszerszoftvert, valamint a korábban meglátogatott honlapokat, ideértve a kereséshez használt jelszavakat és azokat az oldalakat, amelyekről honlapunkra irányították (pl. keresőmotor vagy linkelt tartalom). A fent említett minden esetben az adatkezelés oly módon történik, mely lehetővé teszi az Ön azonosítását, mivel esetleg kapcsolatba tudjuk hozni az ilyen metaadatokat és a közvetlenül Önre vonatkozó adatokat (= azonosítható adatok). Ezt az összekapcsolást azért végezzük el, hogy figyelemmel kísérjük rendszerünk műszaki teljesítményét, megbízhatóságát és biztonságát.

Ha feliratkozik hírlevelünkre, technikai okokból automatikusan nyomon követjük, kész-e hírleveleinket fogadni, valamint hozzájutott-e a hírlevélből ahhoz a tartalomhoz, melyet hírleveleinkbe belinkeltünk (mind belső, mind külső linkek).

5. Sütik (cookies)
Honlapunk igénybevétele során rövid szövegfájlokat (úgynevezett „sütiket”) használunk, melyeket a számítógépe tárol. A sütiket honlapunk használatának megkönnyítése és javítása céljából használjuk.

Sütijeink lehetővé teszik a honlapunkra történő látogatások során visszatérő felhasználóink (újbóli) azonosítását; ugyanakkor közvetlenül azonosítható személyes adatokat – a statikus IP címek kivételével – nem kezelünk.
Ahhoz, hogy a lehető legjobb szolgáltatást kínáljuk és a honlap a lehető legjobb élményt nyújtsa Önnek, mind „állandó sütiket”, mind „munkamenet sütiket” használunk.

Az állandó sütikben tárolt adatok lehetővé teszik a számunkra, hogy honlapunk kényelmes használatát biztosítsuk Önnek, továbbá lehetővé teszik a számunkra a visszatérő látogatások azonosítását. Az adatokat kizárólag mi fogjuk használni erre a konkrét célra.

Az állandó sütik deaktiválása nem befolyásolja honlapunk használhatóságát.
A munkamenet sütikben tárolt adatok csak a honlapunkra történő aktuális látogatást érintik és lehetővé teszik a számunkra, hogy szolgáltatásainkat teljesítsük, továbbá lehetőséget kínál Önnek arra, hogy szolgáltatásainkat teljes körűen vehesse igénybe, valamint honlapunk használata kényelmesebb legyen.

Ha deaktiválja a munkamenet sütiket, nem tudjuk garantálni, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokat teljes körűen ki tudja használni. Előfordulhat, hogy a honlap részben vagy teljes egészében hibásan működik.

Ha nem akarja a sütiket a számítógépén tárolni, megváltoztathatja böngészője beállításait (az erről szóló információ a súgó funkcióban található a böngésző menüsorában).

6. Közösségi média integráció
Honlapunk a közösségi médiára mutató, harmadik személyek által működtetett hiperlinkeket tartalmaz (úgynevezett „közösségi média bővítmények” vagy ”közösségi pluginek”) . Ezeknek a közösségi plugineknek a funkciói, különösen az információk és felhasználói adatok továbbítása csak akkor aktiválódik, amikor a hiperlinkekre (közösségi pluginek) kattint, és nem akkor, amikor honlapunkra látogat. Amikor ezekre a linkekre kattint, a megfelelő közösségi médiaeszköz pluginje aktiválódik és az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre az adott közösségi médiaeszköz szerverével.

Ha honlapunkra látogatásakor a közösségi pluginre kattint, előfordulhat, hogy az Ön felhasználói adatai a megfelelő közösségi médiahálózatba kerülnek továbbításra és az Ön adatainak kezelése a közösségi médiahálózaton keresztül történik. Amennyiben a közösségi média pluginek bármelyikét honlapunkon akkor aktiválja, amikor egyidejűleg az adott közösségi médiaeszközbe az adott közösségi médiaeszközhöz tartozó személyes fiókjába be van jelentkezve, előfordulhat, hogy az az információ, hogy Ön honlapunkra látogatott és a pluginre kattintott továbbításra kerül a közösségi médiaeszközre és az adott közösségi médiaeszközön regisztrált fiókjával kapcsolatban kerül kezelésre és tárolásra.

Az adott közösségi médiaeszközön létrehozott fiókjával kapcsolatos ilyen adatkezelés megakadályozása érdekében ki kell jelentkeznie a fiókjából, mielőtt a plugin linkre kattint. Megakadályozhatja a közösségi média pluginek aktiválását úgy is, ha módosítja böngészőjének bővítmény-beállításait, például úgynevezett szkript blokkolók, pl. „NoScript“ (http://noscript.net/) telepítésével.

A közösségi médiaeszközök által végzett adatkezelés célját és terjedelmét részletesebben megismerheti, valamint további információkat kaphat az adatkezelésről és az Önre vonatkozó adatok felhasználásáról, továbbá jogairól és a magánszférája megvédésének módjaira vonatkozó részletes utasításokról, ha megtekinti az adott közösségi médiaeszköz adatvédelmi feltételeit. A honlapunkon lévő közösségi pluginre kattintással kezdeményezett adatkezelésért kizárólag az adott közösségi médiaeszköz felel.

A közösségi médiaeszközök adatvédelmi feltételeiről szóló részletesebb tájékoztatás érdekében fel szeretnénk hívni a figyelmét a jelenleg honlapunkon beágyazott közösségi médiaeszközökre.

Weboldalunkon jelenleg a LinkedIn közösségi médiaeszköz közösségi pluginjét használjuk.
Ezeket a szolgáltatásokat a LinkedIn Inc. ajánlja. Technikai szempontból az említett harmadik személy szolgáltatók által használt közösségi média pluginek a jelen Adatvédelmi Feltételek 4. pontjában ismertetett sütik.

A LinkedIn oldalt a LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA üzemelteti. A LinkedIn oldalon használt pluginekre vonatkozó részletes információk itt érhetők el: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

A közösségi média plugineknek a honlapunkba való integrációja miatt az adott közösségi médiaeszközök esetleg megszerezhetik az Önre vonatkozó személyes adatokat, amikor aktiválja a plugint akkor is, ha nincs fiókja a közösségi médiaeszközön, vagy ha nincs bejelentkezve az adott közösségi médiaeszközön lévő fiókjába.

Ezek az információk (ideértve az Ön IP címét) közvetlenül továbbíthatók böngészőjéről a közösségi médiaeszköz szolgáltatójának szerverére, ahol a kezelésük történik. A LinkedIn közösségi médiaeszköz szolgáltató az EU/EGT-országokból származó felhasználókra vonatkozó személyes adatokat az EU-n belül nyilvánosságra hozott információk alapján kezeli. Az EU/EEA térségen kívüli országban tartózkodó felhasználókra vonatkozó adatok esetleg az Amerikai Egyesült Államokban vagy egy másik harmadik országban kerülnek kezelésre.

Az STI FM nem vonható felelősségre az ilyen harmadik személy szolgáltató által végzett adatkezelésért. Amennyiben az Önre vonatkozó, az EU/EGT-n belül megszerzett adatokat egy harmadik személy az EU/EGT területén kívüli szerverekre továbbítja, tisztában kell lennie azzal, hogy az STI FM ezt nem tudja sem jogi úton, sem műszaki megoldással befolyásolni.

7. Marketing

Google Analytics
Honlapunk a Google Analytics, a Google Inc. (www.google.com) által nyújtott internetes elemző szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket”, azaz a számítógépén tárolt, a honlap Ön által történő használatának elemzését lehetővé tevő szöveges fájlokat is használ. A sütik által az Ön honlap-használatával kapcsolatban létrehozott információk általában egy USA-beli Google-szerverre kerülnek, ahol tárolják azokat. Az IP-névtelenítésnek ezen a honlapon történő aktiválása esetén ugyanakkor az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb szerződő államaiban előzetesen lerövidíti. Teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítanak lerövidítés céljából a Google egyesült államokbeli kiszolgálóinak egyikére. Az IP-névtelenítés ezen a honlapon aktív.

Az STI FM megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a honlap használatát, jelentéseket készítsen az aktivitásokról, és hogy a honlap- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson. Az Ön böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-cím nem kerül összekapcsolásra a Google más adataival. A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön megakadályozhatja a Google sütik mentését.

Amennyiben úgy döntött, engedélyezi, hogy a Google társítsa az internetes és alkalmazásokkal kapcsolatos böngészési előzményeit a Google-fiókjával, illetve azt, hogy a Google-fiókjához kapcsolódó információkat felhasználja az interneten megjelenő hirdetések személyre szabásához, a Google a bejelentkezett látogatóhoz kapcsolódó adatokat és az Ön Google Analytics-adatait használja fel a több eszközre kiterjedő remarketinghez alkalmazandó közönséglisták létrehozásához. A funkció működésének támogatása kétféle módon történik: A Google Analytics először is begyűjti – az oldal használói számára - a felhasználók Google által hitelesített azonosítóit (és így a személyes adatokat). Másodszor a Google Analytics ideiglenesen az oldal Google Analytics-adataihoz kapcsolja azokat, hogy támogassa közönségünket.
A Google Analytics szolgáltatásról, többek között letiltásáról többet tudhat meg, ha ellátogat a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalra.

Google Ads
Honlapunk a GoogleAds szolgáltatást használja és ennek során igénybe veszi annak konverziókövető tulajdonságát is. Ha a Google adra kattintva lép be a honlapunkra, a Google AdWords sütiket ad a számítógépéhez. Ezek a sütik 30 nap elteltével érvénytelenné válnak és személyazonosításra nem használhatók. Ha az AdWords ügyfél honlapjának konkrét oldalaira látogat és a süti még nem járt le, mind a Google, mind mi, az ügyfelek azt láthatjuk, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre, mely átirányította őt a jelenlegi oldalra. Minden AdWords ügyfél eltérő sütit kap. A sütiket ezért az AdWords ügyfelek honlapjain keresztül nem lehet nyomon követni.

A konverziós sütik segítségével összegyűjtött információk konverziós statisztikákat hoznak létre a konverziós nyomon követést választó AdWords ügyfelek részére. Az GoogleAds ügyfelek információt kapnak arról, összesen hány felhasználó kattintott rá a saját hirdetésükre (hirdetéseikre) és ezen ügyfelek közül hány lett átirányítva egy adott weboldalra a konverziókövető kód segítségével.

Ezek az GoogleAds ügyfelek ugyanakkor semmilyen a felhasználók azonosítására alkalmas adatokat nem kapnak. Amennyiben nem kíván részt venni a nyomon követési folyamatban, letilthatja a Google AdWords konverziókövetési sütit böngészője beállításainak módosításával (a sütik letiltása a www.googleadservices.com domainről). A Google által a konverziókövetésről kiadott adatvédelmi nyilatkozat a https://policies.google.com/privacy / https://policies.google.com/technologies/ads oldalon érhető el.

8. Harmadik személy hozzáférése az Ön személyes adataihoz
A személyes adatok gyűjtése, kezelése és használata általunk és az STI Freight Management Csoport más társaságai, vagy a nevünkben adatkezelést végző, az alkalmazandó adatvédelmi szabályok betartására szerződésben és törvényben kötelezett külső adatfeldolgozók által történik. Az utóbbi két esetben gondoskodunk arról, hogy az STI Freight Management Csoport társaságai és a külső szolgáltatók betartsák a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat és a jelen Adatvédelmi Feltételekből származó kötelezettségeket. Az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (és szükség esetén a vonatkozó nemzeti jogszabályokban) meghatározott jogi előírásokat tartjuk be, kivéve, ha olyan szigorúbb jogi előírások alkalmazandók, melyek felülírják az EU jogi keretét.

A kifejezetten említett eseteken kívül harmadik személyek nem rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz. Különösen tartózkodunk az Ön személyes adatainak eladásától. Csak adminisztratív felszólítás vagy törvényes kötelezettség esetén vagyunk kénytelenek személyes adatait a felszólító illetékes hatóságnak továbbítani. Ugyanez vonatkozik az Önre vonatkozó személyes adatok továbbításáról/közléséről szóló bírósági végzés esetére is. Az adattovábbításra vonatkozó adminisztratív, ügyvédi vagy bírósági felszólítás esetén minden egyes esetben felmérjük, hogy az adattovábbítás megfelel-e az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében foglalt alapelveknek. Szükség esetén jogi lépéseket tehetünk az ilyen végzéssel vagy felszólítással szemben.

8.1 A Social Intent által biztosított Live Chat Widget
Az STI Freight Management egy harmadik fél, a Social Intent Live Chat Widgetét használja. A chat funkciónk használatával elfogadja, hogy a beszélgetés közben megadott információi (név, email cím, IP-cím, csevegési napló) dokumentálva és bizonyos ideig tárolva lesznek az USA-ban, az STI harmadik fél chat szolgáltatója, a Social Intent által. Amennyiben többet szeretne megtudni erről a folyamatról és a Social Intent adatvédelmi előírásairól, valamint arról, hogy miként kérheti az Ön által megadott adatok törlését, akkor látogasson el a következő oldalra: https://help.socialintents.com/article/83-whats-social-intents-eu-gdpr-compliance
Valamint bármikor kapcsolatba léphet Vállalatunkkal az STI MarketIT-n keresztül, ha kérdése merülne fel vagy szeretné kérni az adatai törlését.”9. Adatbiztonság
Technikai és szervezési intézkedéseket tettünk az Ön személyes adatainak elveszésével, megváltoztatásával, ellopásával vagy azokhoz jogosulatlan harmadik személyek által történő hozzáférésével szemben. Eljárásaink megfelelnek az EU Általános Adatvédelmi Rendelete 32. cikkének és/vagy az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak és szabványoknak.

10. Az érintettek jogai
Az STI FM a személyes adatokat az érintetteket a vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabályok alapján megillető jogokkal összhangban kezeli. Mivel az STI FM az Európai Unióban működik, az érintetteket az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján megillető jogokat tartjuk tiszteletben. Ha valamely személy érintettként hozzáférést kér adataihoz, az erre vonatkozó kérésben olyan információkat kell megadnia, melyekre az STI FM-nek indokoltan szüksége van ahhoz, hogy igazolja az érintett személyazonosságát (ez nagyon fontos annak elkerülése érdekében, hogy a valódi érintett igényt támasszon nem jóhiszemű kérések esetén).

a) Az STI FM „tisztességes adatkezelési információkat” nyújt, jellemzően a jelen adatkezelési nyilatkozaton vagy az STI FM által rendszeresített egyéb jogilag kötelező dokumentumokon (pl. szállítmányra vonatkozó szerződéses dokumentumokon) keresztül.

b) Megpróbálunk a lehető legnyitottabbak és átláthatóak lenni, hogy hozzáférést nyújtsunk az Ön személyes adataihoz. Önnek jogában áll az, hogy tisztában legyen az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűségével és képes legyen ezt ellenőrizni.

c) Önnek jogában áll, hogy személyes adatainak helyesbítését kérje, ha azok pontatlanok vagy hiányosak. Amennyiben az STI FM vagy annak egyik kapcsolt vállalata ezeket az adatokat harmadik személyekkel közölte, értesítjük erről.

d) Ön törvényes és személyes “törléshez való joggal” rendelkezik, mely "elfeledtetéshez való jog”-ként is ismert. Az Ön kérésére az STI FM lezárja fiókját/regisztrációját és a lehető legrövidebb időn belül eltávolítja személyes adatait minden nyilvántartásunkból, kivéve, ha jogos érdekünk az adatok némelyikének vagy mindegyikének megőrzése.

e) Önnek jogában áll személyes adatainak az STI FM által történő kezelését bizonyos körülmények között „blokkolni” vagy „lefojtani”, nekünk viszont továbbra is jogunkban áll személyes adataiból annak biztosításához elegendő mennyiséget tárolni, hogy a korlátozást a jövőben betartsuk.

f) Önnek jogában áll (általánosan használt és géppel olvasható formában) beszerezni és újra felhasználni a számunkra nyújtott személyes adatait (hozzájárulás vagy szerződés teljesítése útján). Ezeket az adatokat automatizált eszközökkel a saját céljainkra különböző szolgáltatásokon keresztül, ingyenesen kezeljük. Az STI FM indokolatlan késedelem nélkül, egy hónapon belül válaszol a kérésekre függetlenül attól, hogy kérésének eleget teszünk-e vagy sem. Ha úgy döntünk, hogy nem, az STI FM tájékoztatja Önt további jogairól.

g) A GDPR-ban foglalt kivételek szerint az STI FM nem hoz olyan döntést, mely az emberi beavatkozás nélküli automatizált adatkezelési műveletek alkalmazása eredményeképpen az Ön számára potenciálisan káros lehet. Az STI FM gondoskodik arról, hogy Önnek lehetősége legyen emberi beavatkozást igénybe venni, álláspontját kifejezni és a döntés magyarázatát megtudni és megtámadni.

h) Ha Ön érintettként az Önt megillető jogokat gyakorolni kívánja, kérjük, forduljon az Adatvédelmi Tisztviselőhöz (a kapcsolattartási adatokat lásd az alábbi 16. pontban). Ezenkívül kapcsolatba léphet az STI Freight Management Csoporton belüli bármely más olyan szervezettel, mellyel eddig kapcsolatban volt.

11. Gyermekek és kiskorúak
Nem kezelünk gyermekekre és 16 év alattiakra vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a törvény kötelez bennünket erre. Ha a tudomásunkra jut, hogy gyermekekre és 16 év alatt kiskorúakra vonatkozóan a szülő vagy törvényes gondviselő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül továbbítottak nekünk adatokat vagy gyűjtöttünk adatokat, indokolatlan késedelem nélkül töröljük ezeket a személyes adatokat.

12. A személyes adatok törlése és zárolása
Az Önre vonatkozó személyes adatokat töröljük, ha megszűnik az az üzleti cél, amelyhez az adatokat kezeltük, vagy ha az alkalmazandó adatvédelmi szabályok előírják a számunkra az Önre vonatkozó személyes adatok törlését. Amennyiben az adatkezelés kizárólag az Öntől kapott tájékoztatáson alapuló hozzájáruláson alapul, hozzájárulásának visszavonása után töröljük az Önre vonatkozó adatokat (lásd a 2. pontot is), kivéve, ha a törvény felhatalmaz vagy kötelez bennünket arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat megőrizzük.

Kérésére teljes egészében vagy részben zároljuk az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha az STI FM-nek nyomós érdeke fűződik az adatkezelés folytatásához. Az Ön adatvédelmi jogai érvényesítésének megkönnyítése érdekében kérjük, részletesen tudassák velünk, mely adatokat milyen mértékben és mennyi ideig kell zárolni. Ha ez technikailag megvalósítható, Ön le tudja állítani az Önre vonatkozó adatok bizonyos területeken és célokhoz történő kezelését és felhasználását.

13. Hiperlinkek
Az STI FM honlapja hiperlinkeket tartalmazhat, mely harmadik személyek által működtetett honlapokon nyújtott tartalomra hivatkoznak. Mivel az STI FM jogilag nem vonható felelősségre az ilyen harmadik személyek által működtetett honlapok tartalmáért és adatvédelmi megfelelőségéért, tisztelettel kérjük Önt, hogy kísérje beható figyelemmel az ilyen harmadik személyek által működtetett honlapok vonatkozó adatkezelési feltételeit.

14. Az STI Freight Management GmbH-nál működő Adatvédelmi Tisztviselő
Az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtésére, kezelésére vagy felhasználására vonatkozó kérdések; vagy az adatok közlésére, helyesbítésére, zárolására vagy törlésére vonatkozó tájékoztatáson alapuló hozzájárulásának visszavonása esetén kérjük, forduljon a(z)
-nél/-nál működő Adatvédelmi Tisztviselőhöz.

E-mail: mail.dataprotection.eu@sti-fm.com

vagy

Postai cím:
STI Freight Management GmbH
Geitlingstrasse 20
47228 Duisburg
Telefon: +49 2065 708 4487

Get a Quote

Please allow functional cookies first.

Cookie Settings