STI FREIGHT MANAGEMENT SEKRETESSVILLKOR

Vi inom STI Freight Management GmbH (nedan kallad ”STI FM”) liksom våra dotterbolag respekterar din integritet. Vi är medvetna om att du förväntar dig att vi hanterar de personuppgifter som du anförtrodde dig till med på ett ansvarsfullt sätt. Därför följer vi en policy som syftar till ett sammanhängande och omfattande skydd av dina personuppgifter. Fortsätt läsa om du vill lära dig mer om vår integritetspolicy.

Dessa sekretessvillkor reglerar insamling, behandling och användning (nedan kallat "behandling") av personuppgifter om sådana uppgifter som rör dig behandlas vid användning av vår webbplats; eller om data behandlas under inledandet eller genomförandet av ett kontrakt; eller om du kontaktar STI FM för att få information från oss. När vi hanterar personuppgifter agerar vi i strikt överensstämmelse med gällande lagbestämmelser om dataskydd och följande principer.

1. Minskning och minimering av data

Vi respekterar principen om minskning av data och minimering av data. Detta innebär att vi samlar in, vidare bearbetar och använder så lite personuppgifter som är relaterade till dig som möjligt.

2. Personuppgifter och samtycke

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att inleda, genomföra eller avbryta ett förhandsavtal eller kontraktsförhållande. Se nedan för mer information.
På samma sätt behandlar vi data som du frivilligt har gett oss, till exempel när du ber oss om information om STI FM och dess tjänster.

Vidare kommer vi bara att behandla personuppgifter om du samtycker, såvida vi inte är juridiskt behöriga eller skyldiga att samla in och vidare bearbeta personuppgifter som rör dig. Om vi behandlar data enbart baserat på ditt informerade samtycke kommer vi endast att använda informationen för de syften som anges i samtyckesförfarandet och inom den angivna räckvidden. Till exempel kommer vi bara att informera dig om våra tjänster efter att du har godkänt eller angett på annat sätt att du vill få reklam och information från STI FM.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med omedelbar verkan för framtiden. När vi har mottagit ditt meddelande kommer vi att ta bort dina uppgifter om vi inte är juridiskt skyldiga eller behöriga att behålla personuppgifter om dig. Skicka ditt meddelande om återkallelse till adressen som anges i avsnitt 16 i dessa sekretessvillkor.

3. Databehandling relaterad till tillhandahållande av STI:s tjänster

Tillhandahållandet av STI FM:s tjänster kräver ofta behandling av personuppgifter. Hanteringen av personuppgifter kan vara nödvändig både innan avtalet ingås (t.ex. för att ge dig en offert) och under genomförandet av ett kontrakt med dig (t.ex. leveransinformation). Sådana uppgifter, som är nödvändiga för att förse dig med våra tjänster, kan inkludera men är inte begränsade till:

  • Individuell och företagskontaktinformation (t.ex. namn, företagsnamn, fysisk adress, e-postadress och telefon- eller faxnummer)
  • Fraktinformation (till exempel (i) leveransrelaterad kontaktinformation som avsändarens och mottagarens namn, fysisk adress, e-postadress och telefonnummer, (ii) signatur för leveransbevis, (iii) kontonummer och (iv) information ges till oss som hjälper oss att komma åt platser som vi tillhandahåller service till) och information som tillhandahålls oss om innehållet i vissa transporter, men bara i den utsträckning en identifierbar person kan kopplas till sådant innehåll
  • Information som gör det möjligt för oss att verifiera en individs identitet
  • Namn, e-postadresser och telefonnummer till andra som vi ombeds att skicka information eller leveranser till
  • Betalningsinformation och finansiell information (som bankkontonummer)
  • Skatteidentifikationsnummer under omständigheter där du begär tjänster för vilka denna information krävs
  • Annan personlig information som kan lämnas till oss för att få en tjänst från STI
När du tillhandahåller data till STI FM, se till att uppgifterna är relevanta, korrekta och nödvändiga för affärsförhållandet. Tänk särskilt på de vanliga dataskyddsprinciperna som är tillämpliga när du tillhandahåller oss information om en tredje person.

När vi hämtar eller levererar en sändning eller tillhandahåller andra tjänster kan vi få fysisk platsinformation. Detta inkluderar till exempel data som identifierar den faktiska platsen för en fysisk adress med hjälp av information såsom GPS-data, geokoder, latitud- och longitudinformation och bilder av de olika platserna.

Vissa överföringsuppgifter kommer att tillhandahållas myndigheterna i transitlandet eller destinationslandet för tull- och skatteklarering eller för säkerhetsgranskning, enligt lagkrav i respektive land.

Den information som tillhandahålls skulle vanligtvis omfatta men kanske inte begränsas till: avsändarens namn och adress, mottagarens namn och adress, beskrivning av varorna, antal delar, vikt och leveransvärde.

Vi kan överföra den personliga information som vi behandlar om dig till andra länder än det land där informationen ursprungligen samlades in. För att förse dig med våra tjänster överförs uppgifterna i första hand till andra företag inom STI FM-gruppen, men kan också överföras till agenter som verkar på uppdrag av STI FM och andra anslutna enheter. Observera att STI FM samarbetar med ett antal partners för att ge dig bästa möjliga service (t.ex. underleverantörer som åkeriföretag, terminaler, depåer). Detta kan kräva, inom gränserna som fastställs i lag, överföring av personuppgifter till dessa partners och tjänsteleverantörer.

Tänk också på att vi kanske inte kan erbjuda dig våra tjänster om du helt eller delvis ej håller med om behandlingen av personuppgifter som rör dig.

De länder till vilka data överförs kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du ursprungligen tillhandahöll informationen. När vi överför din information till andra länder kommer vi att skydda den information som beskrivs i dessa sekretessvillkor och i enlighet med tillämplig lag. Vid gränsöverskridande dataöverföring mellan jurisdiktioner kommer vi att följa de striktare lagbestämmelserna. Vi använder kontraktsskydd för överföring av personlig information mellan olika jurisdiktioner (inklusive till exempel Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler) och vi arbetar regelbundet med våra partners och tjänsteleverantörer för åtgärder för att säkerställa fullständig överensstämmelse med tillämpliga lagar om dataskydd.

Mer information finns i respektive avsnitt i dessa sekretessvillkor angående uppgifterna som behandlas i relation till användningen av vår webbplats och app.

För din rätt att få tillgång till och kontrollera personuppgifter som rör dig, vänligen se respektive avsnitt i dessa sekretessvillkor.

Om du har ytterligare frågor eller vill veta mer om dina personuppgifter som behandlas på STI FM, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktinformationen i avsnitt 14 i dessa sekretessvillkor.

4. Automatiskt genererade personuppgifter

Att använda vår webbplats kan leda till en automatisk behandling av personuppgifter som är relaterade till dig. Uppgifter som behandlas kan omfatta särskilt namnet på din leverantör, din IP-adress, webbläsartyp och systemprogramvara, såväl som de webbplatser som besökts tidigare, inklusive nyckelord som används för sökningar och de webbplatser som du har överförts till vår webbplats från (t.ex. sökmotor eller länkat innehåll). I alla ovan nämnda fall utförs bearbetning på ett sätt som möjliggör din identifiering, eftersom vi potentiellt kan koppla mellan sådana metadata och data som är direkt relaterade till dig (= identifierbara data). Sådan koppling utförs för att övervaka teknisk prestanda, tillförlitlighet och säkerhet i vårt system.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi, av tekniska skäl, automatiskt att spåra om du öppnade vårt nyhetsbrev, och om du har kommit åt innehållet som har länkats i vårt nyhetsbrev (både interna och externa länkar).

5. Cookies

Om du använder vår webbplats kommer små textfiler att användas som lagras på din dator (så kallade "Cookies"). Vi använder cookies för att underlätta och förbättra användningen av vår webbplats.

Våra cookies tillåter (om-) identifiering av återkommande användare under besök på vår webbplats; emellertid kommer inga direkt identifierbara personuppgifter, med undantag för statiska IP-adresser, att behandlas.
För att kunna erbjuda dig bästa möjliga service och webbplatsupplevelse kan vi använda både "permanenta kakor" och "sessionskakor".

Data lagrad i permanenta cookies tillåter oss att ge dig en bekväm användning av vår webbplats, eftersom dessa cookies tillåter oss att identifiera återkommande besök. Data kommer endast att användas av oss för detta specifika syfte.

Avaktivering av permanenta cookies påverkar inte användbarheten på vår webbplats.
Data som lagras i sessionskakor påverkar bara ditt nuvarande besök på vår webbplats och gör att vi kan ge dig våra tjänster och ge dig möjlighet att utnyttja våra tjänster till fullo, samt uppleva en mer bekväm användning av vår webbplats.

När du inaktiverar sessionskakor kan vi inte garantera att du kan utnyttja alla tjänster vi tillhandahåller fullt ut. Webbplatsen kan vara delvis eller helt dysfunktionell.

Om du inte vill att cookies ska lagras på din dator kan du ändra dina webbläsarinställningar (information finns i hjälpfunktionen i menyfältet i din webbläsare).

6. Integration av sociala medier

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till sociala medier (så kallade "sociala plugins") som drivs av tredje part. Funktionerna för dessa sociala plugins, särskilt överföring av information och användardata, aktiveras inte genom att besöka vår webbplats utan bara genom att klicka på hyperlänkar (sociala plugins). När du klickar på någon av dessa länkar aktiveras pluginet för respektive sociala medieverktyg och din webbläsare skapar en direkt anslutning till servern för det här sociala medieverktyget.

Om du klickar på en social plugin medan du besöker vår webbplats kan en överföring av dina användardata till respektive sociala medienätverk och behandlingen av dina uppgifter via det sociala medienätverket ske. Om du aktiverar någon av sociala medie-plugins på vår webbplats medan du samtidigt loggar in på respektive sociala medieverktyg med ditt personliga konto för det sociala medieverktyget, informationen som du har besökt vår webbplats och att du har klickat plugin på vår webbplats kan överföras till sociala medieverktyg och kan behandlas och lagras i relation till ditt konto med det här sociala medieverktyget.

För att förhindra sådan behandling i förhållande till ditt konto med respektive sociala medieverktyg måste du logga ut från ditt konto innan du klickar på plugin-länken. Du kan också förhindra aktivering av plugins för sociala medier genom att justera tilläggsinställningarna för din webbläsare, till exempel genom att installera en så kallad skriptblockerare som "NoScript" (http://noscript.net/).

För att lära dig mer om syftet och omfattningen av databehandling med sociala medieverktyg och för att få ytterligare information om bearbetning och användning av information som rör dig, samt dina rättigheter och detaljerade instruktioner om hur du skyddar din integritet, vänligen hänvisas till sekretessvillkor för respektive sociala medieverktyg. För databehandlingen som initieras genom att klicka på en social plugin på vår webbplats är respektive sociala medieverktyg ensam ansvarig.

För att du ska få mer detaljerad information om integritetsvillkoren för verktyg för sociala medier vill vi hänvisa till de sociala medieverktyg som för närvarande är inbäddade på vår webbplats.

På vår hemsida använder vi för närvarande den sociala plugin från sociala medieverktyget LinkedIn.
Dessa tjänster erbjuds av LinkedIn Inc. Tekniskt sett är sociala media-plugins som används av dessa tredjepartsleverantörer cookies som beskrivs under avsnitt 4 i dessa sekretessvillkor.

LinkedIn drivs av LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Detaljerad information om plugins som används av LinkedIn finns på:
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

På grund av integrationen av sociala media-plugins på vår webbplats kan respektive sociala medieverktyg få personlig information som rör dig om du aktiverar plugin, även om du inte har ett konto med det sociala mediala verktyget eller om du inte är inloggad till ditt konto för respektive sociala medieverktyg.

Sådan information (inklusive din IP-adress) kan överföras direkt från din webbläsare till en server hos leverantören av sociala medier och behandlas där. Verktygsleverantören för sociala medier LinkedIn behandlar personuppgifter om användare från EU / EES-länder, enligt information som har gjorts tillgänglig offentligt inom EU. Uppgifter om användare som är bosatta i ett land utanför EU / EES kan behandlas i USA eller ett annat tredje land.

STI FM kan inte hållas ansvarigt för databehandlingen av sådana tredjepartsleverantörer. Om uppgifter om dig, som erhållits inom EU / EES, överförs av tredjepartsleverantören till servrar utanför EU / EES, ska du vara medveten om att STI FM inte har något juridiskt eller tekniskt inflytande på detta.

7. Marknadsföring

Google AdWords
Denna webbplats använder Google AdWords och därmed dess konverteringsspårningsfunktion också. Om du kommer till vår webbplats genom att klicka på en Google-annons lägger Google AdWords till kakor till din dator. Dessa kakor blir ogiltiga efter 30 dagar och fungerar inte som ett medel för personlig identifiering. Om du besöker specifika sidor på AdWords-kundens webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan både Google och vi som kund se att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den aktuella sidan. Varje AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan därför inte spåras via AdWords kundwebbplatser.

Informationen som samlas in med hjälp av konverteringskakorna används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. AdWords-kunder får information om det totala antalet användare som har klickat på deras annonser och hur många av dessa kunder som omdirigerades till en webbplats med en konverteringsspårningstagg.

Dessa AdWords-kunder får emellertid ingen information som personligen identifierar användarna. Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du blockera Google AdWords-konverteringsspårningskakan genom att ändra dina webbläsarinställningar (blockera kakor från domänen www.googleadservices.com). Googles sekretessförklaring om konverteringsspårning finns på www.google.com/intl/de/policies/privacy

Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (www.google.com). Google Analytics använder "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. I fallet med aktiveringen av IP-anonymiseringen på denna webbplats kommer din IP-adress tidigare att förkortas av Google inom EU:s medlemsländer eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats.

På uppdrag av STI FM kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanvändning. IP-adressen som tillhandahålls av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Du kan förhindra att Google-cookies sparas genom att ställa in dina webbläsarinställningar i enlighet därmed.

Där användare har valt att göra det möjligt för Google att koppla sin webb- och apps surfhistorik till sitt Google-konto och att använda information från sitt Google-konto för att anpassa annonser, kommer Google att använda data från sina inloggade användare tillsammans med dina Google Analytics-data för att skapa publiklistor för marknadsföring mellan enheter. För att stödja den här funktionen kommer två saker att hända: Först för användare på den här webbplatsen samlar Google Analytics Google-autentiserade identifierare associerade med användarnas Google-konton (och därför personlig information). För det andra kommer Google Analytics tillfälligt att gå med i dessa identifierare till webbplatsens Google Analytics-data för att stödja våra målgrupper.
Om du vill veta mer om Google Analytics, inklusive hur du väljer bort det, besök https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

8. Tredje parts åtkomst till dina personuppgifter

Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter utförs av oss och av andra företag i STI Freight Management Group, eller externa databehandlare som behandlar data för oss och som är avtalsenligt och juridiskt skyldiga att följa tillämpliga dataskyddsstandarder. I de två senare fallen kommer vi att se till att STI Freight Management Group-företag och externa tjänsteleverantörer följer de relevanta reglerna för dataskydd och de skyldigheter som följer av dessa sekretessvillkor. Vi följer de lagstadgade kraven i EU: s allmänna dataskyddsförordning (och i tillämpliga fall relevant nationell lag), såvida inte strängare lagkrav är tillämpliga, vilket ersätter EU:s rättsliga ram.

Utom i de fall som uttryckligen anges har tredje parter ingen tillgång till dina personuppgifter. Vi avstår särskilt från att sälja dina personuppgifter. Endast i fall av administrativ begäran eller en juridisk skyldighet, kan vi tvingas överföra dina personuppgifter till den behöriga myndigheten som utövar en sådan begäran. Detsamma gäller vid domstolsbeslut om överföring / avslöjande av uppgifter som rör dig. Vid en administrativ, juridisk eller rättslig begäran om dataöverföring kommer vi i varje enskilt fall att bedöma om överföringen överensstämmer med de principer som föreskrivs i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Om det anses nödvändigt kan vi vidta rättsliga åtgärder mot en sådan beställning eller begäran. 

8.1 Live Chat-widget tillhandahållen av Social Intents
STI Freight Management använder tredjeparts Live Chat-widgeten ”Social Intents”. När du använder vår chattfunktion accepterar du att informationen (namn, e-postadress, IP-adress och chattlogg) som du skickar via en chattsession kommer att dokumenteras och tillfälligt lagras i USA av STI: s tredje part chattleverantören “Social Intents”. Om du vill lära dig mer om denna process och Social Intents sekretesspolicy, inklusive hur du raderar all information eller kommunikation som du har tillhandahållit, besök https://help.socialintents.com/article/83-whats-social-intents-eu-gdpr-compliance
Du kan även kontakta STI när som helst via STI MarketIT vid frågor eller begäran att radera dina uppgifter.9. Datasäkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förändring, stöld eller åtkomst av obehöriga tredje parter. Våra processer överensstämmer med Art 32 ff. i EU:s allmänna dataskyddsförordning och / eller med tillämpliga nationella lagar och standarder.

10. Registrerades rättigheter

STI FM kommer att behandla personuppgifter i enlighet med de registrerades rättigheter enligt relevant nationell eller internationell rätt. Eftersom STI FM är baserat i Europeiska unionen följer den registrerades rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. När en person gör en begäran om informationsåtkomst måste begäran förse STI FM sådan information som den rimligen kan kräva för att den ska kunna bekräfta den registrerades identitet (detta är mycket viktigt för att undvika anspråk från den verkliga registrerade i fråga om förfrågningar som inte är bona fide).

a) STI FM tillhandahåller "rättvis bearbetningsinformation", vanligtvis genom denna integritetsförklaring eller andra juridiskt bindande dokument som används av STI FM (t.ex. kontraktsdokument som hänför sig till en leverans).

b) Vi försöker vara så öppna och transparenta som vi kan vara när det gäller att ge dig tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att vara medveten om och kunna kontrollera lagligheten i all behandling av personuppgifter som är relaterade till dig.

c) Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga. Om STI FM eller ett av dess dotterbolag har avslöjat sådan information till tredje part, kommer vi att informera dig.

d) Du har en laglig och personlig ”raderingsrätt” som också kallas ”rätten att glömmas”. På din begäran kommer STI FM att stänga ditt konto / registrering och ta bort dina personuppgifter så snart som rimligt möjligt från alla våra poster såvida det inte finns någon laglig anledning för oss att behålla en del av eller allt av det.

e) Du har rätt att "blockera" eller "minska" behandlingen av dina personuppgifter av STI FM under vissa omständigheter, men vi har fortfarande rätt att lagra tillräckligt med dina personuppgifter för att säkerställa att begränsningen respekteras i framtiden.

f) Du har rätt att få (i en vanligt använd och maskinläsbar form) och återanvända dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss (via samtycke eller kontraktsprestanda) och som vi bearbetar med automatiserade medel för dina egna ändamål över olika tjänster och utan kostnad. STI FM kommer att svara på en begäran utan onödigt dröjsmål, och inom en månad om vi beslutar att agera på din begäran eller inte. När vi beslutar att inte göra det, ska STI FM informera dig om dina ytterligare rättigheter.

g) Med förbehåll för eventuella relevanta dataskyddsundantag ska STI FM inte fatta något potentiellt skadligt beslut angående dig som ett resultat av att använda automatiserade bearbetningsoperationer utan mänsklig intervention. STI FM kommer att se till att du har möjlighet att få mänskligt ingripande, uttrycka din åsikt och få en förklaring av beslutet och ifrågasätta det.

h) För att utöva dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarig (för kontaktinformation se nedan i avsnitt 16). Alternativt kan du också komma i kontakt med alla andra organisationer inom STI Freight Management Group som du har varit i kontakt med.

11. Barn och minderåriga

Vi behandlar inte personuppgifter om barn och minderåriga under 16 år, såvida vi inte är juridiskt skyldiga att göra det. Om vi blir medvetna om att data har överförts till oss eller samlats in av oss rörande barn och minderåriga under 14 år utan informerat samtycke från en förälder eller vårdnadshavare kommer vi att ta bort sådana personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

12. Radering och blockering av personuppgifter

Vi raderar personuppgifter om dig om det affärsändamål för vilket data har behandlats upphör att gälla, eller om tillämpliga regler för dataskydd kräver att vi tar bort personuppgifter som rör dig. Om databehandlingen enbart baserades på det informerade medgivande som erhållits från dig kommer vi att radera uppgifter som rör dig efter att du har återkallat ditt samtycke (se även avsnitt 2), såvida vi inte är juridiskt behöriga eller skyldiga att behålla uppgifter om du.

På din begäran kommer vi att blockera personuppgifter som hänför sig till dig helt eller delvis, såvida det inte finns ett övervägande, dominerande juridiskt intresse för STI FM i fortsättningen av databehandlingen. För att underlätta utövandet av dina rättigheter till dataskydd, vänligen meddela oss i detalj i vilken utsträckning och under vilken tid vilken information ska blockeras. Om det är tekniskt möjligt kommer du att kunna stoppa behandlingen och användningen av data som rör dig för specifika områden och syften genom att göra det.

13. Hyperlänkar

STI FM:s webbplats kan innehålla hyperlänkar, som hänvisar till innehåll som tillhandahålls på webbplatser som drivs av tredje part. Eftersom STI FM inte är juridiskt ansvarigt för innehållet och dataskyddsvillkoren för sådana tredjepartsopererade webbplatser, ber vi dig att noga uppmärksamma respektive sekretessvillkor på dessa tredjepartsopererade webbplatser.

14. Dataskyddsansvarig på STI Freight Management GmbH

För frågor angående insamling, behandling eller användning av personuppgifter som rör dig; eller vid återkallande av ett informerat samtycke angående avslöjande, korrigering, blockering eller radering av data, kontakta vår dataskyddsansvarig på:

E-post: mail.dataprotection.eu@sti-fm.com

Eller

Postadress:
STI Freight Management GmbH
Geitlingstrasse 20
47228 Duisburg
Telefon: +49 2065 708 4487


Get a Quote

Please allow functional cookies first.

Cookie Settings