LÄKEMEDELSINDUSTRIN

SKYDDAR DINA PRODUKTER HELA VÄGEN

12-2018_2 Kopie

Farmaceutiska produkter såsom läkemedel är dyrbara, mycket känsliga och strikt reglerade. Av den anledningen är det mycket viktigt att dessa transporter inte bara säkerställer läkemedlens kvalitet och bibehållna effektivitet, de ska även skydda varans värde.  

STI har expertisen, nätverket och teknologin som krävs för att säkerställa att era farmaceutiska produkter når sin destination i samma skick som när de lastades. Vi använder kalibrerade multi-temperaturbilar med separerade skott lastutrymmen och dubbla kylsystem för att säkra transportmiljön för era varor. Vårt team av specialister övervakar frakten regelbundet och kommunicerar med dig och chaufförerna löpande.  

Vi är medvetna om att många läkemedelstransporter inte fyller en hel lastbil, varpå vi erbjuder samlastning från en pall och uppåt. Samlastning av läkemedel är en mycket flexibel, kostnadseffektiv och praktisk transportlösning. Oavsett vilken mängd hur mycket varor ni behöver transportera erhåller ni samma höga kvalitet under hela transporten och kan känna er säkra på att varorna är i trygga händer.