HUR VI SÄKERSTÄLLER KVALITET

ALLTING RÄKNAS

QACircleVår framgång med att erbjuda hög kvalitet bekräftas inte bara av våra nöjda kunder, utan också genom oberoende certifieringar.  


Samtliga av våra europeiska verksamheter är certifierade enligt ISO 9001:2015 standarden. STI Germany GmbH är dessutom certifierat av IFS Logistics 2.2. 

Vår verksamhet och våra processer genomgår löpande externa och interna granskningar vilket säkerställer att vi upprätthåller våra kvalitetsnivåer. Varje medlem av vårt team är dedikerad till att löpande förbättra vår service.

Ambitionen att alltid leverera kvalitet sträcker sig hela vägen till våra åkare och samarbetspartners. Våra partners utvärderas noggrant och varje enskild transport måste uppfylla våra höga kvalitetskrav. Vi utvärderar kontinuerligt våra samarbetspartners verksamhet för att säkerställa att hela transportkedjan från lastning till lossning löper felfritt. Vi kan endast räkna med ert förtroende genom att vi själva litar på våra samarbetspartners.
 
VÅRT ANSVAR STRÄCKER SIG LÄNGRE

Som ett transportföretag tar vi vårt ansvar gentemot våra kunder på högsta allvar. Samtidigt tar vi även ansvar gentemot vår planet. Av den anledningen arbetar vi ständigt för att kunna erbjuda gröna transporttjänster och minimera vår miljöpåverkan.

I vår miljöpolicy ingår regelbundna energisparande åtgärder på våra anläggningar och investeringar i toppmoderna CNG/LNG-lastbilar. Genom att optimera och effektivisera hela transportkedjan ser vi till att utsläppen minimeras samtidigt som verksamheten förblir effektiv.