PRZEWOZY DROBNICOWE / PRZEWOZY CZĘŚCIOWE (LTL)

WYSOKA JAKOŚĆ PRZY DOWOLNEJ ILOŚCI

500x375_11_LKW_homepage
Bycie w czołówce obecnego, szybko zmieniającego się środowiska biznesowego oznacza elastyczność. A my wiemy, że transport całopojazdowy często nie jest odpowiedni dla produktów naszych klientów. Dlatego też oferujemy przewozy częściowe (LTL) i drobnicowe. Jest to elastyczny, efektywny kosztowo i wygodny dla klienta sposób przewożenia mniejszych przesyłek do miejsc przeznaczenia.

Naszą infrastrukturę wykorzystujemy maksymalnie, by móc zaoferować klientom kilka tras przewozu skonsolidowanych towarów przez całą Europę. Specjalnością naszych zespołów planistycznych jest zagwarantowanie maksymalnie efektywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni ładunkowej w pojazdach, tak by obniżyć koszty i zwiększyć korzyści środowiskowe.

Na terenie całej Europy dostarczamy rozwiązania dopasowane do potrzeb naszych klientów. Przykładowo, oferujemy stałe trasy przewozów, które odjeżdżają w regularnych odstępach czasu i mogą być śledzone za pomocą specjalnej aplikacji. Ciężarówki mogą zabierać towary z szeregu punktów załadunkowych, by przewieźć je do właściwych miejsc przeznaczenia. Oferujemy również specjalistyczną usługę przewozów towarów farmaceutycznych, ponieważ jesteśmy świadomi, iż wymagają one nieco większej uwagi niż pozostałe produkty, które przewozimy.

Przygotowanie, koordynacja, planowanie i stały monitoring to klucz umożliwiający wykonywanie takich przewozów. Przy każdej partii towaru możecie w pełni polegać na naszej kompetencji w tym zakresie. 

Bez względu na rodzaj produktu, ilość czy odległość, gwarantujemy, że zachowa on swą jakość na całej trasie przewozu.