JAK ZARZĄDZAMY JAKOŚCIĄ

LICZY SIĘ KAŻDY SZCZEGÓŁ

QACircleNasz sukces to przede wszystkim zadowolenie klienta. 

Jednak aby ten sukces osiągnąć, musimy być pewni wysokiej jakości naszych usług. Dlatego tak ważne są dla nas certyfikaty wydawane przez niezależne instytucje.

Wszystkie nasze oddziały w Europie posiadają certyfikaty zgodności z normami ISO 9001:2015, a STI Germany GmbH ma dodatkową certyfikację IFS Logistics 2.2.

Regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne dają pewność, iż możemy dalej dostarczać usługi na wysokim poziomie jakości oraz że każdy członek naszego zespołu jest w pełni zaangażowany w ciągłe doskonalenie naszych usług.

To zaangażowanie dotyczy również naszych kierowców i partnerów. Każdy, z kim pracujemy, podlega wszechstronnej ocenie, a poszczególny transport musi spełnić nasze surowe wymagania. Stałe monitorowanie wskaźników jakości gwarantuje, że wszystko przebiega gładko – od załadunku poprzez transport - po rozładunek. Wiemy, że możemy zasłużyć na Twoje zaufanie tylko wtedy, gdy mamy pełne zaufanie również do tych, z którymi pracujemy.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SIĘGA CORAZ DALEJ.

Jako firma transportowa, jesteśmy w pełni świadomi naszej odpowiedzialności nie tylko wobec naszych klientów, ale również wobec świata, w którym żyjemy. Dlatego też mocno angażujemy się w tzw. zieloną logistykę i nieustannie poszukujemy sposobów redukowania naszego wpływu na środowisko naturalne.

Poczynając od najnowocześniejszych ciężarówek na CNG/LNG i środków oszczędzających energię w naszych zakładach, po optymalizację całego łańcucha dostaw, mającą na celu podwyższanie jego efektywności – zawsze idziemy o milę dalej w naszych wysiłkach chronienia tego, co ważne dla nas wszystkich - naszej planety.
Takie środki, jak bardziej efektywne pakowanie, optymalizacja ładunków i tras oraz specjalistyczne wsparcie informatyczne stanowią nasz ciągle rozbudowywany wkład na rzecz środowiska, a są to działania , które wykonujemy każdego dnia.